Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวกิจกรรม

จ.อุทัยธานี ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID 19 ...

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ...

กินปลาหน้าหนาว @ อุทัยธานี ...

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุทัยธานี ...

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ...

วันนัดพบแรงงาน ...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ...

ประชุม หน.กรง.อุทัยธานี ...

TOP