Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่ สรจ.อุทัยธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ...

จ.อุทัยธานี ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID 19 ...

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ...

กินปลาหน้าหนาว @ อุทัยธานี ...

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุทัยธานี ...

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ...

วันนัดพบแรงงาน ...

TOP