Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม 5 ส ...

ประชุม หน.กรง.อุทัยธานี ...

สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางประเมินผลฯ ...

สรจ.อุทัยธานี ร่วมต้านโควิด-19 ...

Big Cleaning Day สรจ.อุทัยธานี ...

ร่วมต้านภัยโควิด – 19 ...

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ...

ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุทัยธานี ...

รับฟังการประชุมชี้แจงไวรัสโคโรนา ...

TOP