Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ พ.ศ.2567

ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ พ.ศ.2567 ...

มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ...

ตรวจค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ตรวจค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ...

ประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3

ประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3 ...

วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567

วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 ...

บริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ  จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567

บริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ...

รณรงค์จัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE

รณรงค์จัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ...

ตรวจค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ตรวจค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

TOP