Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน2565 ...

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุทัยธานี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุทัยธานี ...

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 ...

Mol-Thailand

5 เสือแรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ป.ย.ป. ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ ...

Mol-Thailand

สรจ.อุทัยธานี ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ...

Mol-Thailand

การตรวจราชการแบบบูรณษการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ...

TOP