Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 2 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2565

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 5 ก.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลงประจำเดือนเมษายน2565

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 พ.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2565

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 เม.ย. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 4 มี.ค. 2565

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP