Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 2 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.อุทัยธานี ร่วมต้านภัย Covid-19

สรจ.อุทัยธานี ร่วมต้านภัย Covid-19

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 23 เม.ย. 2563
สรจ.อุทัยธานี ร่วมต้านโควิด-19

สรจ.อุทัยธานี ร่วมต้านโควิด-19

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 14 เม.ย. 2563

ประกาศ

ประกาศ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ค. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ค. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ค. 2563

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 พ.ค. 2563

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP