Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 2 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ค. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ค. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ค. 2563

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP