Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

คณะเจ้าหน้าที่ สรจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...

Mol-Thailand

สรจ.อุทัยธานี นำบริการด้านแรงงานออกหน่วยเคลื่อนที่ ...

Mol-Thailand

วันยุทธหัตถี ...

Mol-Thailand

ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

Mol-Thailand

ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ...

TOP