Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงานจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส3/2564 ...

เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนกันยายน2564 ...

Mol-Thailand

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

Mol-Thailand

นัดพบแรงงานย่อย จังหวัดอุทัยธานี ...

TOP