Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี 2565 (สนง.แรงงานจังหวัดอุทัยธานี)

30 มีนาคม 2565

10รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564(สนง.แรงงานจังหวัดอุทัยธานี) เดือนตุลาคม 11รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (สนง.แรงงานจังหวัดอุทัยธานี) เดือนพฤศจิกายน 12รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (สนง.แรงงานจังหวัดอุทัยธานี) เดือนธันวาคม 1รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (สนง.แรงงานจังหวัดอุทัยธานี) มกราคม 2รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (สนง.แรงงานจังหวัดอุทัยธานี) กุมภาพันธ์

9 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน) ปี 2563

15 พฤษภาคม 2563

aebbsrupphlkaardameninkaarcchadchuuecchadcchaang_0

26 มิถุนายน 2562
TOP