Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

21 เมษายน 2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

3 เมษายน 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

19 มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

26 มิถุนายน 2562
TOP