Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2  ถนนศรีอุทัย

ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุทัยธานี  61000

โทร. 0-5651-1703

โทรสาร 0-5651-1703

มท.17976

Email : uthaithani.mol0027@gmail.com

295
TOP