Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 2 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์

0-5651-1703

อีเมล

uthaithani@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2  ถนนศรีอุทัย

ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุทัยธานี  61000

โทร. 0-5652-0713

โทรสาร 098-748-4879

มท.17950

Email : uthaithani@mol.mail.go.th

TOP