Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

สรจ.อุทัยธานี สืบสานวัฒนธรรมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

pll_content_description

                วันที่ 4 มกราคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่นายประภัสส์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 5 ) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

TOP