ข่าวเด่น

รับสมัครฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

คุณธรรมหลัก 4 ประการ

 

ภาพข่าว: 

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน

 วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพข่าว: 

Smart Labour

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

 ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบนมือถือ ภายใต้ชื่อ "Smart Labour"

ภาพข่าว: 

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

 

 ไทยทั่วโลกรวมใจเป็นหนึ่ง ... บอกรักพ่อให้ก้องโลก

 

ภาพข่าว: 

โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติฯ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดจัดโครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: 

จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

 นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ แรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ภาพข่าว: 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดุทัยธานี

              นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดศูนย์บร

ภาพข่าว: 

สนง.จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี เปิดสาขาใหม่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

สาขาอำเภอทัพทันเปิดให้บริการแล้ว

 

แรงงานไทยมีสิทธิรับเงินคืนจากเกาหลี

 

 

 แรงงานไทยที่มีสิทธิ

 

 

 

ได้รับเงินคืนจากสาธารณรัฐเกาหลี

Syndicate content