ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2556
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2555
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2555
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2555
การคาดประมาณกำลังแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2555
สถานการด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2555
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2554
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2554
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2554
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2554
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2554
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2553
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2553
สรุปผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2553
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2553
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2553
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2553
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2552
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2552
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2552
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2552
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2552
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2551
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2551
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2551
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2551
สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี