สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2560

  สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2560

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_pr.pdf6.21 MB