สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน