หน่วยงานสังกัด กรง.อน. ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายเน้นหนัก ประจำปี 2561