นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี

                  วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี