นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

                วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี