นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กรง.อุทัยธานี ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

              วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จากรัฐนมตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผ่านระบบ Vdo Conference กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี