นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงนามบันข้อตกลง (MOU)

                   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมจัดนิทรรศการ และเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้หัวข้อ "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" ในการประชุมประจำปีของสมาคมชาวไร่อ้อยไทยเศรษฐ์ ณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี