นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ฯ การค้ามนุษย์

                   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการค้ามนุษย์และยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ ลานสะแก (ทางขึ้นสะพานวัดโบสถ์) ถึงบริเวณตลาดนัดคลองถม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี