สรจ.อุทัยธานี ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

                       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดวัด เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ล้างโบสถ์ และล้างเมรุ ณ วัดบางกุ้ง หมู่ 7 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี