สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2560

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii-aitrmaas-3-pii-2560.pdf4.72 MB