นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

                 วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายเฉลิมพล  เนียมสกุล  แรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ตักบาตร) ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี