นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสางานดอกไม้จันทน์