นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรวบรวมดอกไม้จันทน์