นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"