นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย