รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำไตรมาส 1 ปี 2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2560

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_aitrmaas_1_pii_2560.pdf3.05 MB