สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2559

  สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2559

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_pracchampii_2559.pdf3.18 MB