รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำไตรมาส 4 ปี 2559

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2559

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_aitrmaas_4_pii_2559.pdf2.87 MB