รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำไตรมาส 3 ปี 2559