ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

ไฟล์แนบขนาด
1bbd2c89-18ca-41ad-b2b2-3027ffd1c058.jpg240.3 KB