สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2558

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2558

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_pracchamaitrmaas_4_pii_2558.pdf6.16 MB