สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_pracchamaitrmaas_3_pii_2558.pdf6.34 MB