สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_pracchamaitrmaas_2_pii_2558.pdf5.84 MB