วันนัดพบแรงงาน

 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 15.00 น.

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 1