ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

 

 ไทยทั่วโลกรวมใจเป็นหนึ่ง ... บอกรักพ่อให้ก้องโลก

 

รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน

 

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

 

11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1122