สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2557

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2557

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_pracchampii_2557_.pdf5.79 MB