สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2557

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2557

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_aitrmaas_4_pii_2557.pdf5.6 MB