สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2557

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2557

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_pracchamaitrmaas_3_pii_2557.pdf5.68 MB