สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2557

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2557

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_aitrmaas_2_pii_2557.pdf4.94 MB