สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2556

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2556

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_pracchamaitrmaas_4_pii_2556_tulaakhm_-_thanwaakhm.pdf7.3 MB