สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2556

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2556

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
hnaapk_sthaankaarnaerngngaan_aitrmaas_3_pii_2556.pdf411.34 KB
khamnam_saarbay_aitrmaas_3_pii_2556.pdf138.38 KB
enuuehaaraayngaansthaankaarn_aitrmaas_3_pii_2556.pdf3.36 MB
phaakhphnwk_1_raayngaansthaankaarn_aitrmaas_3_pii_2556.pdf274.18 KB
phaakhphnwk_2_raayngaansthaankaarn_aitrmaas_3_pii_2556.pdf62.73 KB
phaakhphnwk_3_raayngaansthaankaarn_aitrmaas_3_pii_2556..pdf1.02 MB
khnaphuucchadtham_pkrngraayngaansthaankaarn_aelapkphaakhphnwk_aitrmaas_3_pii_2556.pdf213.6 KB
pkhlangraayngaansthaankaarnaerngngaan_aitrmaas_3_pii_2556.pdf112.34 KB