สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 2 ปี 2556

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2556

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
hnaapk_sthaankaarnaerngngaan_aitrmaas_2_pii_2556.pdf438.46 KB
khamnam_saarbay_aitrmaas_2_pii_2556.pdf139.81 KB
enuuehaa_raayngaansthaankaarn_aitrmaas_2_pii_2556.pdf3.09 MB
phaakhphnwk_1_raayngaansthaankaarn_aitrmaas_2_pii_2556.pdf279.94 KB
phaakhphnwk_2_raayngaansthaankaarn_aitrmaas_2_pii_2556..pdf828.32 KB
phaakhphnwk_3_raayngaansthaankaarn_aitrmaas_2_pii_2556.pdf58.59 KB
pkhlangraayngaansthaankaarn_aitrmaas_2_pii_2556.pdf75.51 KB