รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2556

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2556

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
enuuehaa_raayngaansthaankaann_aitrmaas_1_pii_2556.pdf2.54 MB