สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2556

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2556

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
bthsrupphuubrihaar_raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwaduthaythaanii_aitrmaas_1_pii_2556.pdf513.55 KB