สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2555

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2555

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
bthsrupphuubrihaar_pii_2555.pdf153.94 KB