สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2555

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดทำสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2555

ตามเอกสารแนบ

 

 

ไฟล์แนบขนาด
bthsrupphuubrihaarraayngaansthaankaarn_aitrmaas_4_pii_2555.pdf154.64 KB