สนง.จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี เปิดสาขาใหม่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

สาขาอำเภอทัพทันเปิดให้บริการแล้ว

 

                                 นางสาวปภาศิริ สุดชาดำ  จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี  แจ้งว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานีได้จัดตั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสาขาขึ้นที่อำเภอทัพทัน ณ สำนักงานเทศบาล         ตำบลทัพทัน  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อเป็นการขยายบริการด้านการจัดหางานให้กว้างขวางขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานได้อย่างรวดเร็ว    โดยให้บริการด้านการจัดหางานในประเทศ แนะแนวอาชีพ  การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ   ให้คำปรึกษาแนะนำการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน ให้คำปรึกษาแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย  ซึ่งจะทำให้ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหมดไป  ซึ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอทัพทัน  และพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

                   ผู้ที่ต้องการใช้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอทัพทัน สามารถใช้บริการได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 09.00 15.00 น. เปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธที่          17 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี โทร 0-5651-3024-5 ในวันและเวลาราชการ

                    

                                                                            

อย่าลืม ว่างงาน ตกงาน ไม่มีงานทำ ตรงมาหาเรา
เราช่วยท่านได้
!