ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังหางานและนายจ้าง

ข่าวดี !   สำหรับผู้ที่กำลังหางานและนายจ้าง

                 ขณะนี้กรมการจัดหางานได้จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานและข้อมูลผู้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่กำลังหางานและนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน ระบบนี้ทั้งผู้สมัครงานและนายจ้าง สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด และเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

                   ผู้ที่สมัครงาน สามารถลงทะเบียนสมัครงงานได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถสมัครงานข้ามจังหวัดได้โดยไม่มีขีดจำกัดแต่อย่างใด กรณีใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็นก็ขอให้ลูก หลาน   ญาติมิตร ช่วยจัดการให้ได้ เมื่อลงทะเบียนสมัครงานแล้ว ระบบจะหางานให้เลือกสมัคร  และสามารถติดต่อกับนายจ้างได้ทันที

                   สำหรับนายจ้าง ก็สามารถรับสมัครงานข้ามจังหวัดได้โดยไม่มีขีดจำกัดได้เช่นเดียวกันเมื่อลงทะบียนสมัครงงานแล้ว ระบบจะแจ้งรายชื่อผู้สมัครงานให้พิจารณาซึ่งนายจ้างสามารถเลือกและติดต่อกับผู้สมัครงานได้ทันที ซึ่งนอกจากผู้สมัครงานในระบบแล้ว ยังมีผู้สมัครงานจากกรมการจัดหางาน และข้อมูลนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ ให้นายจ้างพิจารณาเลือกจ้างอีกด้วย

                   ระบบนี้มีที่มาจากเจตนารมณ์ของกรมการจัดหางาน ที่ต้องการให้ผู้ที่กำลังหางานและนายจ้างได้รับบริการอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่กำลังหางาน และนายจ้างเข้าใช้บริการจากระบบดังกล่าวที่ http://lmi.doe.go.th หรือเข้าใช้บริการโดยผ่านเว็บของกูเกิ้ล (Google) โดยพิมพ์คำว่า ตลาดงานกรมจัด ก็ได้เช่นเดียวกัน

                   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน