จังหวัดอุทัยธานี จัดตั้งศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงาน

 ศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุทัยธานี


             สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี   ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า  บัดนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  เพื่อให้บริการรับร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน,  การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด (เพิ่มร้อยละ 40 จาก 168.-บาท  เป็น 234.-บาท),  การหลอกลวงประชาชนไปทำงานต่างประเทศ และการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับรายได้

 

      หากมีปัญหาและไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังที่กล่าวมา  สามารถติดต่อมายังศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี โทร.0-5652-0713  www.uthaithani.mol.go.th,          E-mail– uthaithani@mol.go.th